WatZr PatZr: Ted van der Bruggen

Deze week een nieuwe watZr patZr: Ted van der Bruggen. Ted is een bevlogen en betrokken inwoner van gemeente Hoorn. Samen met Buurtgroep Risdam-Noord Groen zet hij zich in voor een groene en leefbare wijk. Hij inspireert zijn buren tot tal van vergroeningsideeën, zoals het oprichten van een groene buurtgroep, een plantjesmarkt, aanleg van een openbare fruittuin, de organisatie van presentaties, een actie om bouwplannen in een park te voorkomen: Ted is de kartrekker. En dus met recht een watZr patZr te noemen.

Ted: “Ik breng de wijkgenoten niet zozeer dat enthousiasme voor al die initiatieven bij, in feite zijn zij al enthousiast maar moeten horen hoe wij dat samen om kunnen zetten in daden. Het enthousiasme van de wijkbewoners inspireert mij keer op keer om weer op andere manieren te werken aan een beter (leef)klimaat rond onze huizen. Het is geweldig om te zien dat onze wijk het zo opgepakt!”

Benieuwd naar WatZr?
Lees snel verder en ga naar website www.watzr.nl voor meer informatie