De groendiensten van de gemeente Hoorn werken aan een groene stad. We zien al meer bloemlinten en er wordt gemaaid volgens een maaibeleid: gefaseerd en met verschillende methodes. Zo versterken we de bloeiende bermen in Hoorn. Ook zaaien we veel. Cees van Team Beheer en Onderhoud vertelt hier meer over:

“Naast maaien en onderhoud zaaien we ook bloemenlinten. We hebben er nu ongeveer 15 ingezaaid op verschillende plekken in Hoorn. Elk jaar zaaien we er een paar bij. Wij zaaien in principe bloemenmengsels die meerdere jaren meegaan. Vaak zijn het mengsels met een aantal eenjarige soorten en een aantal vaste plantensoorten. De eenjarige soorten geven meestal het spectaculairste beeld, zoals de klaprozen en korenbloemen. Maar de vaste plantensoorten zijn voor de biodiversiteit en het langjarig effect veel belangrijker.

Om zo lang mogelijk bloeiende kruiden in stand te houden in de bermen, is het ook belangrijk om soorten te gebruiken die hier van nature goed groeien.  Die het goed doen op kleigronden. Wij hebben daarom een Hoorns bloemenmengsel laten samenstellen. Daarin zitten soorten die van nature in deze streek voorkomen en die aangepast zijn aan de omstandigheden hier. Een ander voordeel is, dat het beter is voor de insectenstand. Veel insecten hebben een voorkeur voor inheemse plantensoorten en hebben niks aan uitheemse soorten. Dit mengsel bevat ongeveer 20 soorten bloeiende kruiden. Als we nieuwe stukken inzaaien, dan gebruiken we liefst dit mengsel.

We gebruiken ook wel andere mengsels als daar vraag naar is. Als het gaat om een keertje een spectaculaire strook bloeiers te hebben, dan gebruiken we een zogenaamd pretmengsel. Vaak zitten daar uitheemse soorten in, maar ze gaan ook maar een seizoen mee. Verder hebben we ook bloembollenmengsels en gemengde mengsels van bloembollen en veldbloemen ingeplant/gezaaid. Die laatste beloven een lange bloeiperiode gedurende het hele groeiseizoen.

Ingezaaide bloemenmengsels kunnen in principe bloeien vanaf het voorjaar tot in de herfst. Maar daarvoor is ook onderhoud nodig. Om ze fris te houden, moeten we ze een keer maaien in de zomermaanden. We proberen daarbij ook het maaisel af te ruimen. Daarna hebben ze nog een deel van het seizoen over om een tweede bloeiperiode te krijgen. Overigens zijn dat vaak wel andere kruidensoorten die dan bloeien. Elke soort heeft een eigen bloeiperiode en de meeste bloeien maar een keer per jaar een aantal weken. Dus ook daarom is het nodig om te maaien, zodat de soorten die in de (na)zomer bloeien dan zichtbaar worden. Voorbeeld van vroegbloeiende soorten zijn paardenbloem, pinksterbloem, boterbloem, margriet en fluitenkruid. Voorbeeld van laatbloeiende soorten zijn wilde cichorei, kleine berenklauw, wilde pastinaak, duizendblad en veldlathyrus” vertelt onze expert Cees van Team Onderhoud en Beheer

Groen park Hoorn