Wethouder duurzaamheid Arthur Helling: ‘Weer afspraken en ideeën op papier, denken sommige inwoners misschien. Maar dit is heel belangrijk. Met de afspraken in een samenwerkingsovereenkomst zijn we weer een stap verder in de energietransitie. We willen in 2040 aardgasvrij zijn. En om daar te komen, komt er een warmtenet in Hoorn. Met de afspraken gaan we dat verder vormen. En die afspraken gaan ook over bijvoorbeeld keuzes maken om de kosten voor de maatschappij zo laag mogelijk te houden. En over de ruimte die er is voor initiatieven van bewoners.’

Intermaris

De woningen van Intermaris kunnen niet missen in de ontwikkeling van een betaalbaar warmtenet. Intermaris is dé startmotor voor het warmtenet in Hoorn. Directeur Cees Tip: ‘Intermaris wil alle woningen op een duurzame manier verwarmen. Voor een groot deel van de woningen is het aansluiten op een warmtenet de beste oplossing. Eerst maken we de woningen energiezuiniger en zorgen dat ze gereed zijn voor aansluiting op het warmtenet. We knappen woningen, daar waar nodig, ook van binnen op.’

HVC

HVC is het publieke warmtebedrijf voor het warmtenet in Hoorn. Directeur warmte Marco van Soerland: ‘We zijn blij dat de gemeenteraad van Hoorn heeft besloten om verder samen te werken aan de uitvoering en de verdere ontwikkeling van het warmtenet en warmtebron in Hoorn. Met deze samenwerkingsovereenkomst geven we elkaar een handdruk om Hoorn verder te verduurzamen. Met een aansluiting op een warmtenet is de inwoner voorbereid op de toekomst zonder aardgas.’

Warmtenet

De gemeente Hoorn wil in 2040 energie- en klimaatneutraal zijn. Voor de gemeente is het belangrijk dat er een warmtenet komt voor de gebouwen- en woningeigenaren waar het warmtenet volgens de Transitievisie Warmte de voorkeur heeft. Het warmtenet komt er niet alleen voor de woningen van Intermaris, maar zal niet op alle plekken in Hoorn komen. Op sommige plekken is het dus nodig om woningen op een andere duurzame manier te verwarmen.

Vieren start warmtenet

Op woensdag 1 november van 14.00 uur tot 16.00 uur vieren de gemeente, Intermaris en HVC de start van het warmtenet in de Kersenboogerd. Wijkbewoners kunnen hier meer te weten komen over de werking en aanleg van het warmtenet en met eigen ogen bekijken hoe dat gaat. Zij kunnen langskomen op de parkeerplaats bij de kruising Amstelweg en Pergola.