Kersenboogerd

Liander gaat als eerste aan de slag in buurten waar de noodzaak het grootst is. In Hoorn is dit de Kersenboogerd. In deze wijk moet het aantal middenspanningsruimtes met in ieder geval 52 stations uitgebreid worden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden werkzaamheden zo goed mogelijk gecombineerd. Liander informeert bewoners van tevoren over de werkzaamheden.

Liander

Liander is een netbeheerder. Ze leggen kabels en leidingen aan. Liander beheert het energienetwerk in onze regio. Liander is geen energieleverancier, maar maakt het mogelijk dat anderen energie kunnen leveren. Om te zorgen dat het netwerk de grotere vraag naar energie aan kan, verzwaren zij het netwerk. Door berekeningen weet Liander waar het netwerk verzwaard moet worden. De precieze locatie wordt samen met de gemeente geregeld. Liander zorgt voor de aanleg en het beheer van de middenspanningsruimtes en het bijbehorende kabel- en leidingwerk. De overlast van de werkzaamheden verschilt per locatie van een nieuwe middenspanningsruimte.

Gemeente

Om de precieze locatie van een nieuwe middenspanningsruimte te bepalen, kijkt de gemeente naar de technische mogelijkheden én de mogelijkheden vanuit de openbare ruimte. De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met het zicht van omwonenden, (verkeers-)veiligheid, de groenvisie en parkeergelegenheid. Er moet ook rekening worden gehouden met de afstand die kabels en leidingen kunnen overbruggen. Het vinden van een geschikte plaats voor een middenspanningsruimte is een lastige puzzel. Het is soms nodig om iets toe- of op te geven. Het elektriciteitsnet moet worden versterkt door de grote vraag van gebruikers, zoals die van inwoners en ondernemers en de ambities die we in Hoorn hebben.