Circulair ondernemen

Grondstoffen worden steeds schaarser. Hoe blijf je je klant dan goed van dienst met mooie producten? Het wordt steeds belangrijker om een toekomstbestendige, circulaire basis onder je bedrijf te leggen. Maar hoe dan? Daar helpt Circulair Westfriesland je bij. Zij zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.

Duurzaam Ondernemersloket

een energieneutraal bedrijf

Het Duurzaam Ondernemersloket is voor en door ondernemers. Zij adviseren en helpen je op weg bij het verduurzamen van je bedrijf en bedrijfspand. Hoe kun je geld verdienen en tegelijkertijd bijdragen aan de noodzakelijke CO2-reductie? Als het even kan wordt er zoveel mogelijk gekozen voor collectieve- inkoop van maatregelen en installaties. Zo betaal je de meest gunstige prijzen en maak je grote slagen naar een energieneutraal bedrijf.

Energielabel C verplicht Is jouw kantoor al geschikt?

Elk bestaand kantoor groter dan 100 m2 moet per 1 januari 2023 minimaal het energielabel C hebben. Ook in de gemeente Hoorn wordt hierop gecontroleerd. Welke energielabel heeft jouw kantoorgebouw? Lees alles over deze verplichting en de hulp op de website van Ondernemend Nederland.

Deze verplichting geldt niet voor monumenten.

 

Energielabel C

Check Klik Bespaar Handig voor ondernemers met een energiebespaarplicht

Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Gemeenten en omgevingsdiensten (namens gemeenten) gaan strenger controleren of organisaties voldoen aan deze plichten.

Om ondernemingen te helpen hebben provincie Noord-Holland en de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten  de campagne ‘Check Klik Bespaar’ ontwikkeld. Op de website vind je snel en eenvoudig wat je nodig hebt om te checken of je onder de verplichtingen valt. En zo ja, hoe je daaraan kan voldoen.

checkclickbespaar